Incompany Patiëntcomfort en -communicatie - alleen op uitnodiging

Over de cursus
De cursus bestaat uit een e-learning met 3 onderdelen:
• Module 1: Contact leggen, verbaal en non-verbaal
• Module 2: Positief taalgebruik
• Module 3: Afleiding en controle geven aan de patiënt
Dan volgt de eindtoets tbv creditering.

Voor wie
In de basis is de cursus geschikt voor iedereen die met patiënten communiceert. Specifiek wordt ingegaan op de communicatie technieken en het actief op gemak stellen van patiënten tijdens of bij de voorbereiding op medische behandelingen.

Dit leer je
Het eerste deel gaat over het contact leggen, zowel verbaal als non-verbaal. Een ander woord voor dit diepgaande contact leggen is ‘rapport’. De technieken die gebruikt worden bij het maken van rapport komen vervolgens aan bod, evenals de neurobiologische principes die hieraan ten grondslag liggen. Wanneer goed rapport is opgebouwd met een patient is het vervolgens mogelijk om gedrag te sturen. Dat kan zowel verbaal als non verbaal. In het tweede deel van de cursus komt de verbale communicatie aan bod, het positief taalgebruik. In de medische setting is onbewust soms taalgebruik ingesleten dat bedoeld is om patiënten op hun gemak te stellen, maar juist het tegenovergestelde tot gevolg heeft. Het uitgangspunt hierbij is dat, net zoals een ‘placebo’ kan genezen, de omgekeerde werking uit kan gaan van een ‘nocebo’. De kracht van zowel een placebo als een nocebo zit in de verwachting die wordt opgeroepen in het menselijk brein. Zo blijkt dat wanneer mensen pijn tijdens de behandeling verwachten, zij in werkelijkheid ook meer pijn zullen ervaren. De woorden die gebruikt worden om patiënten voor te bereiden op hun behandeling of die gebruikt worden tijdens de behandeling kunnen soms onbedoeld een negatieve verwachting bij de patiënt scheppen. In dit deel worden cursisten bewust gemaakt van hun eigen woordgebruik in de medische setting en het effect daarvan. Er worden voorbeelden gegeven van alternatieve woordkeuze bij veel voorkomende situaties. Maar ook afleiden kan hierbij heel doeltreffend zijn. Dat is dan ook het onderwerp dat in het derde deel van de cursus ‘afleiden en controle geven aan de patiënt’ aan bod komt. De vaardigheden uit de voorgaande delen komen terug en worden praktisch ingezet om de patiënt op gemak te stellen, en hun aandacht te leiden van een onprettige, gespannen situatie naar een ontspannen, prettige situatie. Tevens komt aan bod hoe je door keuzes in je communicatie het gevoel van controle bij de patiënt kunt terug geven en daarmee beiden meer geholpen bent. Ook hier worden gespreksvoorbeelden gegeven en tips voor toepassing in de praktijk.

Voorwaarden
Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen van tevoren brengen we €35 administratiekosten in rekening. Bij annulering na deze termijn het volledige bedrag.
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
Solange van den Berg | Radboudumc Health Academy

Onderdelen

  1. e-learning

    E-Learning Patiëntcomfort en communicatie

    De cursus is geschikt voor iedereen die met patiënten communiceert. Module 1: Contact leggen, verbaal en non-verbaal Module 2: Positief taalgebruik Module 3: Afleiding en controle geven aan de patiënt Eindtoets tbv creditering Het eerste deel gaat over het contact leggen, zowel verbaal als non-verbaal. De technieken die gebruikt worden bij het maken van dit ‘rapport’ komen aan bod, evenals neurobiologische principes die hieraan ten grondslag liggen. In het tweede deel van de cursus komt de verbale en positieve communicatie aan bod. In dit deel worden cursisten bewust gemaakt van hun eigen woordgebruik en het effect daarvan Het derde deel van de cursus is: ‘afleiden en controle geven aan de patiënt’. De vaardigheden uit de voorgaande delen komen terug en worden praktisch ingezet om de patiënt op gemak te stellen, en hun aandacht te leiden van een onprettige, gespannen situatie naar een ontspannen, prettige situatie. Meer weten? Tamara Coolen | Projectmanager