Patiëntcomfort en communicatie Maatwerk

👉Alleen op uitnodiging voor specifieke afdelingen!

Over de cursus
Veel klachten van patiënten zijn terug te voeren op verstoringen in de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Door een betere positieve communicatie met patiënten zal niet alleen de patiënttevredenheid worden vergroot, maar ook de tevredenheid van je eigen werk. Wanneer dit ook nog eens aangevuld wordt door een benadering met hypnotisch taalgebruik en gebruik van een (hypnose) script wordt de communicatie nog verder geoptimaliseerd waardoor medische ingrepen efficiënter, veiliger en comfortabel voor zowel patiënten als zorgverleners.
Met hulp van achtergrondinformatie en voorbereidende opdrachten besteden we tijdens de contactbijeenkomst maximaal aandacht aan de gesprekstechnieken.

Voor wie
Alle zorgprofessionals.

Dit leer je
Centraal in de training staat de vraag hoe zorgprofessionals ondersteund kunnen worden bij het anders omgaan met de patiënt zodat angst-en pijngevoelens minder een rol spelen. Vaak is bewustwording en een kleine verandering in stijl van taalgebruik, iets wat geen extra tijd kost, al voldoende om misverstanden tussen patiënt en zorgprofessional te voorkomen en kan hiermee al een beter rapport tot stand gebracht worden. In deze training ga je aan de slag met deze communicatietechnieken.

Voorwaarden
Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen van tevoren brengen we €35 administratiekosten in rekening. Bij annulering na deze termijn het volledige bedrag.
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
Solange van den Berg | Radboudumc Health Academy

Onderdelen

  1. event

    Cursus patiëntcomfort en communicatie Maatwerk

    De beleving van patiënten wordt beïnvloed door fysiologische, psychologische en sociale factoren, samen contextuele factoren genoemd. Deze spelen tijdens een patiëntcontact een grote rol. Ze worden door de patiënt waargenomen, geïnterpreteerd en geven vervolgens verwachtingen, herinneringen en emoties aan een contact. Doordat ze placebo- en nocebo responsen kunnen uitlokken kan een cascade van neurobiologische effecten in het brein uiteindelijk de uitkomst van een behandeling bepalen. Negatieve suggesties dienen zoveel mogelijk te worden vermeden, omdat deze door nocebo-effecten het resultaat van een behandeling negatief beïnvloeden. Onder invloed van stress worden negatieve suggesties zwaarder gewogen. Technieken uit de hypnotherapie kunnen worden gebruikt om in stressvolle situaties effectief te kunnen communiceren. Subtiele aanpassingen in gedrag en taalgebruik kunnen een enorm positief effect hebben op het patiëntcontact. Door een betere communicatie met patiënten, waarin negatieve suggesties worden vermeden, positieve verwachtingen worden geschapen en hypnotisch taalgebruik wordt gebruikt, wordt de interactie tussen de zorgverlener en patiënt geoptimaliseerd. Dit leidt tot een positieve therapeutische context met een groter patiëntcomfort, een betere outcome en meer patiënttevredenheid. Alle zorgverleners zouden zich bewust moeten zijn van hun verbale en non-verbale gedrag en de invloed die ze hiermee hebben op de beleving van patiënten.

  2. e-learning

    E-Learning Patiëntcomfort en communicatie

    De cursus is geschikt voor iedereen die met patiënten communiceert. Module 1: Contact leggen, verbaal en non-verbaal Module 2: Positief taalgebruik Module 3: Afleiding en controle geven aan de patiënt Eindtoets tbv creditering Het eerste deel gaat over het contact leggen, zowel verbaal als non-verbaal. De technieken die gebruikt worden bij het maken van dit ‘rapport’ komen aan bod, evenals neurobiologische principes die hieraan ten grondslag liggen. In het tweede deel van de cursus komt de verbale en positieve communicatie aan bod. In dit deel worden cursisten bewust gemaakt van hun eigen woordgebruik en het effect daarvan Het derde deel van de cursus is: ‘afleiden en controle geven aan de patiënt’. De vaardigheden uit de voorgaande delen komen terug en worden praktisch ingezet om de patiënt op gemak te stellen, en hun aandacht te leiden van een onprettige, gespannen situatie naar een ontspannen, prettige situatie. Meer weten? Tamara Coolen | Projectmanager