Acute Pediatric Burn Course (APBC)

👉 Bij een klik op 'Inschrijven' gaat de betalingsprocedure meteen van start. Klik op LEES MEER voor meer informatie.

De scholing is in ontwikkeling en zal in het najaar van 2024 opnieuw plaatsvinden, de datum wordt begin 2024 gepubliceerd.

Over de cursus
Een adequate behandeling gedurende de eerste 24 uur na het ongeval is niet alleen bepalend voor de overleving van het kind maar ook voor zijn kwaliteit van leven. Deze cursus is gericht op de opvang en de eerste 24 uur van kinderen met ernstige brandworden. De cursus bestaat deels uit lezingen over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Epidemiologie
 • Soorten verbrandingen
 • Lokale en systemische respons
 • Eerste opvang
 • Vocht en elektrolyten
 • Specifieke toedracht van brandwonden.

Tevens wordt er in diverse workshops in kleinere groepjes geoefend met vaardigheden zoals het beoordelen van brandwonden en het berekenen van vochtsuppletie. Ook vindt er scenario training plaats waarbij de eerste opvang van een kind met brandwonden geoefend wordt.

Voor wie
De cursus acute opvang van kinderen met brandwonden (acute pediatric burns course) is voor iedereen in het Radboudumc die te maken heeft of krijgt met de acute behandeling van kinderen met brandwonden zoals kinderintensivisten, kinderanesthesiologen, kinderanesthesiePA’s, kinderartsen, (kinder)chirurgen, (kinder)traumachirurgen, (kinder)plastisch chirurgen, (kinder)psychologen, maatschappelijk werker, pedagogisch medewerksters, logopedisten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)revalidatieartsen, gespecialiseerde kinderverpleegkundigen, nazorgverpleegkundigen voor kinderen, diëtisten, microbiologen, psychiaters, (kinder)MDL artsen, (kinder)nefrologen (kinder) KNO-artsen en (kinder)longartsen.

Dit leer je
Voor de acute opvang van kinderen met ernstige brandwonden zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld de afwegingen om wel of niet te intuberen kunnen bij kinderen anders liggen dan bij volwassenen. Zo ook het resuscitatie schema behoeft bij kinderen enige nuances. Hoewel het gelukkig niet om hele grote aantallen patiënten per jaar gaat, kunnen de gevolgen voor jonge IC-behoeftige brandwondenslachtoffers zeer groot zijn. Vaak is er sprake van een geïsoleerd brandwondenletsel zoals bij een heetwater verbranding, maar er kan wel degelijk ook sprake zijn van een multitrauma, vandaar de aandacht naar specifieke kindertraumaopvang. Brandwonden kunnen zowel functionele, psychosociale als cosmetische gevolgen hebben. Een adequate eerste opvang speelt hierin een hele grote rol. Begeleiding van het kind en zijn gezin is heel belangrijk. Een specifieke setting, een kindvriendelijke omgeving in een kinderziekenhuis draagt bij tot het welbevinden van het kind en zijn familie.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de kwaliteitsregisters V&V en de NVPC.

Voorwaarden
Let op: ben je medewerker van het Radboudumc, dan verloopt de betaling standaard via je aanstellingskostenplaats. Soms is dat niet de bedoeling. Klik dan eerst op ‘Inschrijven’, klik daarna hier en klik vervolgens op de cursus waarvoor je je zojuist hebt ingeschreven. Kies
-betaal per factuur (bij betaling door jezelf/een andere werkgever), of
-betaal met referentiecode (bij andere kostenplaats, project of voucher), vul de betreffende gegevens in en klik op bevestig.
Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen van tevoren brengen we €35 administratiekosten in rekening. Bij annulering na deze termijn het volledige bedrag.
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
[Yvonne Savelkoul(mailto:Yvonne.Savelkoul-Broekman@Radboudumc.nl).

Onderdelen

 1. artikel

  Voorbereiding: doorloop de Learning Space Acute Pediatric Burn Course

  Bekijk de kennisclips en lees de informatie in de Learning Space. Maak ter afsluiting de quiz!

 2. event

  Acute Pediatric Burn Course (APBC)

  Deze cursus is gericht op de opvang en de eerste 24 uur van kinderen met ernstige brandwonden. Een adequate behandeling gedurende de eerste 24 uur na het ongeval is niet alleen bepalend voor de overleving van het kind maar ook voor zijn kwaliteit van leven.