Hygiëne en kwaliteitsmedewerker (HKM) scholing

👉 Bij een klik op 'Inschrijven' gaat de betalingsprocedure meteen van start. Klik op LEES MEER voor meer informatie.

Over de cursus
Deze tweedaagse cursus is praktisch, verdiepend en interactief vormgegeven. Zo werken we bijvoorbeeld voor het onderdeel toegepaste infectiepreventie met Virtual Reality. Daarnaast splitsen we de groep bij diverse onderdelen op in kleine groepjes, zodat er voldoende ruimte is voor het oefenen van praktische vaardigheden.
Voor elke bijeenkomst moet je je voorbereiden door het bekijken van een kennisclip, het maken van een E-module of het lezen van relevante literatuur. Tussen lesdag 1 en 2 ga je aan de slag met een praktijkopdracht. Doel hiervan is het oefenen van je rol als HKM-er in de praktijk. De opdracht levert daarmee direct inzichten op voor je eigen afdeling.

Voor wie
Verpleegkundigen niveau 4/5 en paramedici.

Dit leer je
De deelnemer kan na afloop:

 • Het werkterrein van de HKMer beschrijven en invulling geven aan zijn/haar eigen rol op de afdeling.
 • De basisonderdelen (pijlers) van een hygiëne en infectiepreventieprogramma benoemen, toepassen in de praktijk en
  actieve ondersteuning bieden bij implementatie en borging van deze pijlers op de eigen afdeling.
 • Benoemen welke infectiepreventie protocollen op welk moment nodig zijn.
 • Op de juiste manier de documenten opzoeken, interpreteren en toepassen in de klinische praktijk.
 • Vanuit de eigen beroepspraktijk belemmerende en stimulerende factoren benoemen t.a.v. de drie pijlers.
 • Knelpunten én kansen signaleren en deze via de juiste route onder de aandacht brengen.
 • Symptomen en behandeling van de volgende infectieziekten uitleggen aan collega’s: BRMO; MRSA; TB en gastro enteritis.
 • Bronnen benoemen en opzoeken van het lokale beleid, zoals WIP/RIVM, LCI, CDC en WHO.
 • De ketens in de besmettingscyclus benoemen en kan bij elke schakel uitleggen hoe door eigen handelen de keten doorbroken kan worden.

Zoveel tijd kost het
De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 8 uur. Per bijeenkomst ongeveer 4 SBU voorbereidingstijd en 8 SBU voor het maken van de praktijkopdrachten. De tijd tussen de 2 bijeenkomsten is 4-6 weken. De uitwerking van de praktijkopdracht vindt plaats in de weken tussen lesdag 1 en lesdag 2. Wij raden je aan hier rekening mee te houden in je planning.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend voor 11 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Voorwaarden
Let op: ben je medewerker van het Radboudumc, dan verloopt de betaling standaard via je aanstellingskostenplaats. Soms is dat niet de bedoeling. Klik dan eerst op ‘Inschrijven’, klik daarna hier en klik vervolgens op de cursus waarvoor je je zojuist hebt ingeschreven. Kies
-betaal per factuur (bij betaling door jezelf/een andere werkgever), of
-betaal met referentiecode (bij andere kostenplaats, project of voucher), vul de betreffende gegevens in en klik op bevestig.
Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen van tevoren brengen we €35 administratiekosten in rekening. Bij annulering na deze termijn het volledige bedrag.
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
Yvonne Savelkoul-Broekman | Radboudumc Health Academy

€735,00

Onderdelen

 1. e-learning

  Hygiëne- en kwaliteitsmedewerker HKM : Voorbereiding dag 1

  Doorloop deze module alvorens deel te nemen aan dagdeel 1 van de scholing Hygiëne- en kwaliteitsmedewerker. Let op: deze module bevat een e-learning en in te leveren opdrachten.

 2. e-learning

  Hygiëne- en kwaliteitsmedewerker HKM: Voorbereiding dag 2

  Doorloop deze module alvorens deel te nemen aan dag 2 van de scholing. Let op: deze module bevat in te leveren opdrachten!

 3. event

  Hygiëne- en kwaliteitsmedewerker HKM - fysieke cursusdagen

  Op de cursusdagen zelf gaan we praktisch aan de slag. Je leert hoe je het hygiëne en infectie preventie beleid op jouw afdeling kunt verbeteren en hoe je een brugfunctie vervult tussen de Deskundigen Infectie preventie (DI) en de dagelijkse praktijk op de werkvloer. In deze cursus staat het hygiëne- en infectiepreventie beleid; het implementeren en uitvoeren hiervan op de eigen afdeling centraal. De cursist krijgt theoretische achtergrond informatie en praktische handvatten omtrent hygiëne richtlijnen, protocollen en het hanteren van uitbraaksituaties.

 4. e-learning

  Hygiëne Infectie Preventie (HIP) - Samen nog beter, e-learning

  In deze e-learningmodule doe je kennis op over Hygiëne en infectiepreventie. Het infectiepreventiebeleid steunt op 3 pijlers; basismaatregelen inclusief handhygiëne (Qportaal protocolnummer 050348) isolatiebeleid (Qportaal protocolnummer 049256) reiniging, desinfectie en sterilisatie (Qportaal protocolnummer 053890) In deze e-learning leer je besmettings -en infectierisico's te herkennen en besmetting te voorkomen door de juiste infectiepreventie maatregelen toe te passen. Je ontwikkelt je kennis op de 3 belangrijkste pijlers aan de hand van een korte toets. Wanneer je alle vragen goed hebt beantwoord ben je klaar om je kennis toe te passen in de praktijk en hiervoor vragen we je om in de getoonde praktijksituaties op tijd aan te geven wanneer iets mis gaat. Let op: deze module dien je in één keer te doorlopen en af te ronden. Voortgang wordt niet bewaard, alleen eindresultaat. Meer informatie? Olga Coenen