Begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining

👉 Bij een klik op 'Inschrijven' gaat de betalingsprocedure meteen van start. Klik op LEES MEER voor meer informatie. Voor docenten die onderwijs verzorgen voor de Radboudumc Health Academy is er een gratis simulatie-instructeurs-cursus.

Over de cursus
Persoonlijke leerdoelen m.b.t. het begeleiden van een debriefing staan centraal. Een belangrijk onderdeel van de workshop is het oefenen van het debriefen van een interprofessioneel team. Met behulp van oa videomateriaal worden situaties nagebootst uit de werkpraktijk rondom de vitaal bedreigde patient. Vervolgens ga je in de rol van proces begeleider oefenen met het debriefen van een interprofessioneel team op basis van de situatie uit de film.
De workshop wordt verzorgd door een communicatie specialist en een ervaren simulatie instructeur.

Voor wie
Zorgprofessionals en docenten die hun onderwijskundige kennis en vaardigheden op het gebied van het begeleiden van interprofessionele simulatie teamtraining willen ontwikkelen.

Dit leer je
Na afloop van deze workshop kan de deelnemer als (beginnend) procesbegeleider een interprofessionele simulatie teamtraining begeleiden en debriefen. De specifieke leerdoelen zijn:

 • In een oefensituatie de introductie en debriefing van een interprofessioneel team begeleiden
 • Benoemen welke aspecten interprofessioneel leren kunnen belemmeren (cultuurverschillen, vooroordelen)
 • Het groepsproces systematisch observeren en hier leerpunten uit naar voren halen
 • De CRM principes gebruiken om de samenwerking goed in kaart te brengen
 • Kansen herkennen die benut kunnen worden om van te leren en waar nodig interveniëren
 • Feedback geven op het groepsproces
 • Reflectie binnen het team aanmoedigen: het team stimuleren kritisch te reflecteren op zichzelf en elkaar en op constructieve wijze feedback te geven gebaseerd op geobserveerd gedrag
 • De juiste vragen stellen om de interprofessionele samenwerking aan het licht te brengen
 • Als een rolmodel fungeren voor gelijkwaardige samenwerking
 • Beargumenteren op welk moment/in welke situatie het gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning in de debriefing van toegevoegde waarde is voor de samenwerking in het interprofessionele team of voor de individuele deelnemer
 • Bijdragen aan een veilig leerklimaat

Accreditatie
Voor deze workshop is accreditatie aangevraagd bij de V&V, NAPA en ABAN (cluster 2).

Voorwaarden
Let op: ben je medewerker van het Radboudumc, dan verloopt de betaling standaard via je aanstellingskostenplaats. Soms is dat niet de bedoeling. Klik dan eerst op ‘Inschrijven’, klik daarna hier en klik vervolgens op de cursus waarvoor je je zojuist hebt ingeschreven. Kies
-betaal per factuur (bij betaling door jezelf/een andere werkgever), of
-betaal met referentiecode (bij andere kostenplaats, project of voucher), vul de betreffende gegevens in en klik op bevestig.
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de scholing wordt €280,- (volledige scholingskosten) in rekening gebracht.

Meer weten?
Merel Nas | Radboudumc Health Academy

€295,00

Onderdelen

 1. artikel

  Voorbereiding: doorloop de Learning Space en maak de opdrachten

  Doorloop ter voorbereiding op de workshop de hoofdstukken in de Learning Space.

 2. event

  Workshop: het leren begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining

  Het begeleiden van een debriefing van een interprofessioneel team vraagt specifieke kennis van vaardigheden op het gebied van onder andere gesprekstechnieken; reflectie aanmoedigen en feedback geven op het groepsproces. Je dient de Learning Space als voorbereiding op de workshop te doorlopen.