Begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining; Workshop voor externen

Over de cursus
Het begeleiden van een debriefing van een interprofessioneel team vraagt specifieke kennis van vaardigheden op het gebied van onder andere gesprekstechnieken; reflectie aanmoedigen en feedback geven op het groepsproces.
De voorbereiding op deze cursus bestaat onder andere uit het doornemen van relevante literatuur en het in kaart brengen van je persoonlijke leerdoelen aan de hand van het competentie profiel simulatie instructeur. Persoonlijke leerdoelen van de deelnemers m.b.t. het begeleiden van een debriefing staan centraal. Je vindt de voorbereiding in de Learning Space welke als onderdeel gekoppeld is aan deze cursus.
In de workshop wordt met behulp van verschillende actieve werkvormen geoefend. Een belangrijk onderdeel van de workshop is het oefenen van het debriefen van een interprofessioneel team. Hierbij worden onder andere filmpjes gebruikt om situaties te schetsen uit simulatie trainingen. Vervolgens gaan de deelnemers oefenen met het begeleiden van een debriefing van een interprofessioneel team op basis van de situatie uit de film.
De workshop wordt verzorgd door een communicatie specialist en een ervaren simulatie instructeur.

Voor wie
Externe zorgprofessionals en docenten die hun onderwijskundige kennis en vaardigheden op het gebied van het begeleiden van interprofessionele simulatie teamtraining willen ontwikkelen.

Dit leer je
Na afloop van deze workshop kan de deelnemer als (beginnend) procesbegeleider een interprofessionele simulatie teamtraining begeleiden en debriefen. De specifieke leerdoelen zijn:

 • In een oefensituatie de introductie en debriefing van een interprofessioneel team begeleiden
 • Benoemen welke aspecten interprofessioneel leren kunnen belemmeren (cultuurverschillen, vooroordelen)
 • Het groepsproces systematisch observeren en hier leerpunten uit naar voren halen
 • De CRM principes gebruiken om de samenwerking goed in kaart te brengen
 • Kansen herkennen die benut kunnen worden om van te leren en waar nodig interveniëren
 • Feedback geven op het groepsproces
 • Reflectie binnen het team aanmoedigen: het team stimuleren kritisch te reflecteren op zichzelf en elkaar en op constructieve wijze feedback te geven gebaseerd op geobserveerd gedrag
 • De juiste vragen stellen om de interprofessionele samenwerking aan het licht te brengen
 • Als een rolmodel fungeren voor gelijkwaardige samenwerking
 • Beargumenteren op welk moment/in welke situatie het gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning in de debriefing van toegevoegde waarde is voor de samenwerking in het interprofessionele team of voor de individuele deelnemer
 • Bijdragen aan een veilig leerklimaat

Accreditatie
Voor deze workshop is accreditatie aangevraagd bij de V&V, NAPA en ABAN (cluster 2).

Voorwaarden
Let op: ben je medewerker van het Radboudumc, dan verloopt betaling via je aanstellingskostenplaats. Voor betaling op een afwijkende kostenplaats, op project of met een vouchercode klik eerst op ‘Inschrijven’, klik daarna hier en klik vervolgens op de cursus waarvoor je je zojuist hebt ingeschreven. Kies voor referentiecode.
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de scholing wordt €270,- (volledige scholingskosten) in rekening gebracht.

Meer weten?
Janine Nagengast | Radboudumc Health Academy

€270,00

Onderdelen

 1. artikel

  Voorbereiding: doorloop de Learning Space en maak de opdrachten

 2. event

  Workshop: het leren begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining