Aanvullende Epic scholing voor verpleegkundigen afdeling Neonatologie

Over de cursus
Tijdens deze cursus gaan we iets dieper in op het werken met Epic binnen de afdeling Neonatologie.

Voor wie
Verpleegkundigen (in opleiding), die werkzaam zijn op de afdeling neonatologie van het Radboudumc.

Dit leer je
Op een gestructureerde wijze werken binnen Epic op de afdeling Neonatologie.

Zoveel tijd kost het
Afhankelijk van je basiskennis over Epic zal deze cursus ongeveer 1 tot 1,5 uur aan tijd kosten.
Studenten/stagiaires die niet langer dan 3 maanden werkzaam zullen zijn op onze afdeling is het niet noodzakelijk om de laatste 2 onderdelen te volgen. Dit mag natuurlijk wel!

Voorwaarden
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
Epic superusers afdeling Neonatologie
Myrna Grevers-Wijnen, Meggy de Nijs of Karin Evers | Amalia Kinderziekenhuis

Onderdelen

 1. artikel

  Roadbook

  De plek waar alle EPIC weetjes te vinden zijn!

 2. artikel

  Aanvang van de dienst

  Wat is nu handig om te bekijken wanneer je je dienst begint op de neonatologie? Dat zullen we je uitleggen in dit onderdeel van de E-learning.

 3. artikel

  Opname

  Een baby opnemen in Epic

 4. artikel

  Patiëntenbrain

  De brain staat binnen het dossier van een patiënt en kan gezien worden als een soort "werklijstje".

 5. artikel

  Observatielijsten

  Tijdens de zorg voor onze patiënten maken wij veelvuldig gebruik van de observatielijsten binnen Epic. In dit onderdeel zullen we je hier iets meer over vertellen.

 6. artikel

  Streefwaardenoverzicht

  In het streefwaardenoverzicht vind je de streefwaarden voor de vitale functies van een patiënt.

 7. artikel

  Avatar

  Lijnenregistratie binnen de AVATAR.

 8. artikel

  Vochtbalans

  Binnen de vochtbalans registreren wij alle input (via infuus/lijn/sonde of oraal) en de "spontane" output.

 9. artikel

  Medicatie

  De werkwijze met betrekking tot het medicatieproces wordt hier besproken

 10. artikel

  Lab afnames

  Het proces rondom labafnames binnen Epic wordt hier besproken

 11. artikel

  Infuuskoppeling

  Op de afdeling neonatologie werken we met een koppeling van langdurig lopende infusen met Epic. In dit onderdeel wordt uitleg gegeven over deze werkwijze.

 12. artikel

  Reanimatie

  Uitleg over de Reanimatielijst

 13. artikel

  Standaard onderzoeken

  Ook bij zuigelingen die na hun geboorte in het ziekenhuis moeten blijven (om welke reden dan ook) worden de gehoorscreening en hielprik afgenomen. Hoe wij dit registreren binnen Epic vind je hier.

 14. artikel

  Zorgcoördinatienotitie

  Plaats binnen Epic om de contactarts, contactverpleegkundigen en eventuele bijzonderheden te vermelden.

 15. artikel

  Voorlichtingstitels

  De voorlichtingsmodule kun je gebruiken om ouders gestructureerd te informeren of voorlichting te geven.

 16. artikel

  Zorgactiviteitenregistratie

  In dit onderdeel van de E-learning leggen wij uit hoe je de zorgactiviteiten registreert binnen Epic.

 17. artikel

  Stoplicht

  Het stoplicht is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken voor ouders wanneer hun kind toe is aan overplaatsing.

 18. artikel

  Rapporteren

  Binnen Epic kunnen we op verschillende plekken rapporteren. Als afdeling hebben wij meerdere SmartPhrases om dit rapporteren makkelijker te maken.

 19. artikel

  Overplaatsing/ontslag

  In dit onderdeel leggen we je uit hoe de verschillende wijzen van overplaatsing in z'n werk gaan

 20. artikel

  mijnRadboud

  mijnRadboud is de plek waar ouders in een beveiligde omgeving de medische gegevens van hun kind in kunnen zien.

 21. artikel

  Afsluiting

  Afsluiting

 22. artikel

  Wondzorg

  In dit onderdeel zullen we je uitleg geven hoe wonden te registreren binnen Epic

 23. artikel

  Bloedtransfusie

  In dit onderdeel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een bloedtransfusie te registreren