In de schoenen van je transmurale collega

Over de cursus
Samenwerking tussen eerste en tweede lijn is in de laatste jaren steeds belangrijker geworden en zal de komende jaren nog belangrijker worden. Daarnaast is het van meerwaarde als de eerste en tweede lijn elkaars visie op zorg kennen, elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden kennen, een gezamenlijke visie op gezondheid en “(door)behandelen” ontwikkelen, hierin samenwerken en de zorg op elkaar en de patiënt afstemmen, oftewel: netwerkgeneeskunde.
Hoe werk je samen met de poppendokter, de dokter die maar blijft praten, de lompe snijder, de kort-door-de-bocht dokter of een heuse held? Door met je collega een dagdeel ‘mee te werken’ in de rol van de andere lijn leer je elkaar echt kennen en weet je elkaar letterlijk te vinden en verbetert de patiëntenzorg en werkplezier. Bij je inschrijving voor dit discipline overstijgend onderwijs kun je voorkeur(en) van specialisme(n) aangeven waarmee je gematcht wil worden. De matching vindt voorafgaand aan de eerste bijeenkomst plaats, hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ‘werk locatie’ van aios en de opgegeven voorkeur.

Voor wie
Alle aios in de eerste en tweede lijn.

Resultaat
In dit DOO ga je aan de slag met:

  • Bijeenkomst 1: Een introductie in transmuraal samenwerken waarbij je op interactieve wijze elkaar en elkaars rollen leert kennen.
  • Praktijkopdracht: een dagdeel ‘meewerken’ in de rol van de andere lijn. Enkele voorbeelden van eerste en tweedelijns combinaties kunnen zijn: huisarts en oogarts, verzekeringsarts en oncoloog, specialist ouderengeneeskunde en neuroloog, bedrijfsarts en chirurg.
  • Bijeenkomst 2: Maak een vertaalslag naar jouw werksituatie aan de hand van concrete tips & tricks (o.a. verandermanagement).

Na deze cursus ben je in staat om de lijnen van de samenwerking tussen artsen in eerste en tweede lijn te verkorten en te versterken.

Voorwaarden
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
Enna van der Sluis | Radboudumc Health Academy

Onderdelen

  1. event

    In de schoenen van je transmurale collega

    Samenwerking tussen eerste en tweede lijn is in de laatste jaren steeds belangrijker geworden en zal de komende jaren nog belangrijker worden. Daarnaast is het van meerwaarde als de eerste en tweede lijn elkaars visie op zorg kennen, elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden kennen, een gezamenlijke visie op gezondheid en “(door)behandelen” ontwikkelen, hierin samenwerken en de zorg op elkaar en de patiënt afstemmen, oftewel: netwerkgeneeskunde. Dit event bestaat uit twee dagelen.