Over de cursus
De verzorging van een Centraal Veneuze Katheter en het toedienen van Totaal Parenterale Voeding zijn handelingen die je mogelijk niet dagelijks uitvoert. In deze cursus train je deze vaardigheden om bekwaam te blijven of (opnieuw) te worden.
In deze cursus staan de volgende leerdoelen centraal;

 • welke soorten centraal veneuze katheters zijn er en in welke bloedvat bevinden deze zich?
 • wat de indicaties zijn voor het plaatsen van een centraal veneuze katheter?
 • welke complicaties (minimaal 3) kunnen er optreden bij een patiënt met een centraal veneuze katheter en welke verpleegkundige observaties en interventies passen daarbij?
 • algemene verpleegkundige zorg rondom centraal veneuze katheters
 • uit welke bestanddelen bestaat TPV?
 • algemeen verpleegkundige zorg voor patiënt met TPV

Voor wie
Verpleegkundigen.

Dit leer je
De deelnemer is in een oefensituatie vaardig in:

 • verzorgen van de uittredeplaats van een getunnelde CVK
 • verschonen van het infuussysteem bij een getunnelde CVK
 • aan- en afsluiten van een getunnelde CVK met TauroSept®
 • toedienen van TPV
 • toedienen van medicatie via een CVK

Voorwaarden
Op al ons aanbod zijn de Algemene Voorwaarden Online Leeromgeving van toepassing.

Meer weten?
Janine Nagengast | Radboudumc Health Academy

Onderdelen

 1. e-learning

  Infusie: Centraal Veneuze Katheter

  In deze e-learning wordt het inbrengen en verzorgen van een centraal veneuze katheter behandeld. Voor een volledig beeld van hoe deze handeling in het Radboudumc wordt uitgevoerd; bestudeer tevens het Qportaal protocol 044033. Om je bekwaamheid in deze handeling te kunnen aantonen en te onderhouden, is het van belang om deze e-learning te combineren met intercollegiale toetsing en/of een training in het Skills- en Simulatie lab. Er zijn verschillende versies van de e-learning modules over verpleegtechnische handelingen gemaakt door uitgever Bohn Stafleu van Loghum. De modules zijn grotendeels gelijk qua lesstof. Omdat we in het Radboudumc geen onderscheid maken tussen MBO en HBO verpleegkundigen is ervoor gekozen om alleen de modules op het HBO niveau te ontsluiten in de online leeromgeving. De modules zijn echter bestemd en geschikt voor alle verpleegkundigen. Accreditatie e-learning: 2 punten Kwaliteitsregister V&V. Meer weten? Jos Velers | Radboudumc Health Academy

 2. event

  CVK + TPV

  De verzorging van een Centraal Veneuze Katheter en het toedienen van Totaal Parenterale Voeding zijn handelingen die je mogelijk niet dagelijks uitvoert. In deze cursus train je deze vaardigheden om bekwaam te blijven of (opnieuw) te worden.